เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ตัวแทนหมู่เรียนนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 , 5 (รับแบบสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา) (ด่วนที่สุด)    
ภาคปกติ คาดว่าจะสำเร็จ 1/2557 (มีหมู่เรียนดังนี้ บ.5401 บ.5402 บ.5405 บ.5406 บ.5407 บ.5410 บ.5412 ร.5401 ร.5402 ร.5403 ร.5404 ว.5401 ว.5402 ว.5403 ว.5404 ว.5405 ว.5406 ว.5407 ว.5408 ว.5409 ว.5419 ว.5420 ว.5424 ส.5401)******* คาดว่าจะสำเร็จ 2/2557 (มีหมู่เรียนดังนี้ ค.5301 ค.5302 ค.5303 ค.5304 ค.5305 ค.5306 ค.5307 ค.5308 ค.5309 ค.5310 ค.5311 ค.5312 ค.5313 ค.5314 ค.5315 ค.5316 ค.5317 ค.5318 ค.5319 ค.5320 ค.5321 ค.5322 ค.5327 ค.5327A ท.5401 ท.5602T น.5401 น.5402 บ.5605T บ.5610T บ.5611T ว.5410 ว.5413 ว.5414 ว.5415 ว.5416 ว.5417 ว.5418 ว.5422 ว.5423 ว.5426 ว.5620T ศ.5401 ศ.5402 ศ.5403 ศ.5404 ศ.5405 ศ.5406 ศ.5407 ศ.5408 ศ.5409 ศ.5410 ศ.5411) รับเอกสาร "แบบสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา" จากกรมการจัดหางาน ได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 18 กันยายน 2557 และส่งคืนทะเบียนในวันที่ 21 กันยายน 2557
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2557
 2.รายวิชาลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2557 (ด่วนที่สุด)    
  ศูนย์เลย>> CLICK  

  ศูนย์ขอนแก่น>> CLICK  
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2557
 3.สำหรับนักศึกษาที่พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินไม่ได้ (ด่วนที่สุด)    
ให้ตรวจสอบว่าเครื่องมีโปรแกรม IDM หรือไม่ เนื่องจากการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินไม่สนับสนุนโปรแกรม IDM ดังนั้นเครื่องที่มีโปรแกรม IDM อาจจะพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินไม่ได้ อาจจะต้องกดปุ่ม Ctrl + ALT ค้างไว้ ก่อนที่จะกดพิมพ์ใบแจ้งยอด(โลโก้สีแดง สัญลักษณ์ไฟล์ pdf) หากยังไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ตรวจสอบและทำตามรูปข้างล่างนี้
ตรวจสอบเครื่องว่ามีโปรแกรม IDM หรือไม่ ที่มุมล่างขวาของจอภาพ
1. เปิดโปรแกรม IDM ที่เมนูบาร์ เลือก "การดาวน์โหลด"
2. เลือก "ตัวเลือก"
3. เลือกที่แถบ "ทั่วไป" เอาเครื่องหมายถูกออกตามโปรแกรมที่เราใช้เปิดเว็บระบบบริการการศึกษาเพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4. กด OK จากนั้นก็ไปเลือกพิมพ์ใบแจ้งยอดได้ตามปกติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2556
 4.Q&A: ผมจะดรอปต้องทำไง (ด่วนที่สุด)    
เขียนใบคำร้อง(ใบคำร้อง โหลดพิมพ์ได้ที่ระบบบริการการศึกษา เมนูตรวจสอบคำร้อง) นำใบคำร้องมายื่นที่งานทะเบียน สิ้นสุดการยื่นใบคำร้องของดการเรียนก่อนสอบปลายภาค 1 วัน
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2555
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060