เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2562 และ 2/2562 (ด่วนที่สุด)    
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาและดำเนินการแก้ไขให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีผลต่อการแจ้งเรื่องการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060