เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ ในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงวันที่ดังกล่าว

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 กรกฎาคม 2563
 2.รายวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 (ด่วนที่สุด)    

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย >> CLICK  

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2563
 3.การลงระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ในระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2563
 4.การลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2563
 5.นักศึกษาภาคพิเศษที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2562 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคพิเศษที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2562 ติดต่อขอรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
- จ.เลย รับที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- จ.ขอนแก่น รับที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บ้านดอนบม จ.ขอนแก่น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2563
 6.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2562 และ 2/2562 (ด่วนที่สุด)    
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาและดำเนินการแก้ไขให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีผลต่อการแจ้งเรื่องการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060