เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1/2557 (ด่วนที่สุด)    
  ศูนย์เลย>> CLICK  

  ศูนย์ขอนแก่น>> CLICK  
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2557
 2.สำหรับนักศึกษาที่พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินไม่ได้ (ด่วนที่สุด)    
ให้ตรวจสอบว่าเครื่องมีโปรแกรม IDM หรือไม่ เนื่องจากการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินไม่สนับสนุนโปรแกรม IDM ดังนั้นเครื่องที่มีโปรแกรม IDM อาจจะพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินไม่ได้ อาจจะต้องกดปุ่ม Ctrl + ALT ค้างไว้ ก่อนที่จะกดพิมพ์ใบแจ้งยอด(โลโก้สีแดง สัญลักษณ์ไฟล์ pdf) หากยังไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ตรวจสอบและทำตามรูปข้างล่างนี้
ตรวจสอบเครื่องว่ามีโปรแกรม IDM หรือไม่ ที่มุมล่างขวาของจอภาพ
1. เปิดโปรแกรม IDM ที่เมนูบาร์ เลือก "การดาวน์โหลด"
2. เลือก "ตัวเลือก"
3. เลือกที่แถบ "ทั่วไป" เอาเครื่องหมายถูกออกตามโปรแกรมที่เราใช้เปิดเว็บระบบบริการการศึกษาเพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
4. กด OK จากนั้นก็ไปเลือกพิมพ์ใบแจ้งยอดได้ตามปกติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2556
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060