เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ 1/2558 (ด่วนที่สุด)    

  ศูนย์เลย >> CLICK  


  ศูนย์ขอนแก่น>> CLICK  
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   27 กรกฎาคม 2558
 2.แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาการเริ่มลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)    
โดยระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเรียนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 จากเดิมเวลา 0.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 8.30 น. ในวันเดียวกันนี้
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   24 กรกฎาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060