เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รับแบบสำรวจผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
ขอให้ตัวแทนหมู่เรียนนักศึกษาภาคปกติ ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 1/2558 , 2/2558 รับเอกสาร " แบบสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา " ด่วน! ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2558
 2.รายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ 1/2558 (ด่วนที่สุด)    

  ศูนย์เลย >> CLICK  


  ศูนย์ขอนแก่น>> CLICK  
ประกาศโดย   ผู้ดูแลระบบ   วันที่ประกาศ   27 กรกฎาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060