เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งการรับหลักฐานการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารอบวันที่ 19 มิ.ย.60 ให้มาติดต่อรับหลักฐานการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 20 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป

  ตรวจสอบรายชื่อ>> CLICK  

ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2560
 2.แจ้งเรื่องการรับใบรับรองคุณวุฒิ (ด่วน)    
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 30 พ.ค. 60 สามารถติดต่อรับ ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2560
 3.แจ้งเรื่องการรับหลักฐานการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา    
นักศึกษาที่ในระบบบริการการศึกษาขึ้นสถานะว่าสำเร็จการศึกษาให้มาติดต่อขอรับหลักฐาน ใบรายงานผลการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 30 พ.ค.2560 สามารถรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ที่งานการเงิน ภายใน 90 วันนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

  ตรวจสอบรายชื่อ>> CLICK  

ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผลฯ   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060