เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ด่วนที่สุด)    
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางสอบทั้งสอบกลางภาคและปลายภาค ดังนั้นให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลตารางสอบก่อนเข้าห้องสอบด้วยทุกครั้ง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060