เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.เอกสารนำเสนอการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2566 (ด่วนที่สุด)    

 ดาวน์โหลด >> CLICK  

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2566
 2.รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (ด่วนที่สุด)    

 รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 >> CLICK  

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2566
 3.รายวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2566 (ด่วนที่สุด)    

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย >> CLICK  

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2566
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060