เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท Portfolio ครั้งที่ 2(ด่วนที่สุด)
   อ่านเพิ่มเติม>> CLICK  
 ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2561
 2.ข้อมูลการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
   อ่านเพิ่มเติม>> CLICK  
 ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2560
 3.ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเพื่อรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
   อ่านเพิ่มเติม>> CLICK  
 ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2560
 4.ปฏิทิน กำหนดการการรับสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
   อ่านเพิ่มเติม>> CLICK  
 ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2560




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060