เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รายชื่อผู้มารายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2567(ด่วนที่สุด)
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2567
 2.ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2567
 3.ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2567
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060