เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศ การเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2564
 2.ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2564
 3.ประกาศ เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก(ด่วนที่สุด)
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2564
 4.การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี
 
ไม่ต้องส่งหรือแนบหลักฐานการสมัคร
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2563
 5.ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2564
 6.ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับป.ตรี ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2564
 7.ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปี 2564
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060